Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları

Stratejik Araştırmalar Merkezi, düzenlemiş olduğu toplantıların tebliğlerini yayınlamaktadır. Bu çerçevede 2 Haziran 2000 tarihinde düzenlemiş olduğu Küreselleşme ve Ulus-Devlet konulu toplantıya sunulan bildiriler bir yayına dönüştürülmüştür.

wpe84737.gif (630121 bytes)