Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Müdür: Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel (İktisat Bölümü)

Müdür Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. Kasım Eren (İktisat Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Şule Çerik (İşletme Bölümü)

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Özden Zeynep Oktav (Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Senem Çakmak Şahin (İktisat Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner (İşletme Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Burak Ulman (Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü)